ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่อง จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsoure) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปีการผลิต2554/2565
  •   2021-09-13 14:36:28    211     21

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่อง จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsoure) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปีการผลิต2554/2565


  • bytes