วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ


    วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ

    วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ได้ลงพื้นที่จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 3 บ้านยางบ่า ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ