วันที่14 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการบริหาร


    วันที่14 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการบริหาร

    นที่14 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการบริหาร โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระดับจังหวัด ครั้งที่3/2564 ณ ห้องประชุมข้าวเหนียว สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม