ประกาศจากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรคเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  •   2021-07-22 09:41:06    224     41

ประกาศจากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรคเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คลิกอ่านรายละเอียด 


  • bytes