วันที่ 29 มิถุนายน 2564


    วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ได้ลงพื้นที่จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ICS

   


วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ได้ลงพื้นที่จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ณ ศาลาอเนกประสงค์ป่าเสี้ยว ม.16 บ้านสามสวน ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ