วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ


    ได้ลงพื้นที่จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

   

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ได้ลงพื้นที่จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโนนคูณ ม.10 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ