วันที่ 25 มิถุนายน 2564


    วันที่ 25 มิถุนายน 2564

   

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ได้ลงพื้นที่จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ณ ศาลาประชาคมหนองผักชี ม5 ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ