ข่าวสารและกิจกรรม


Sample project image

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ วันที่ 2021-07-27 14:37:44

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ วันที่ 2021-07-27 14:27:46

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่14 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการบริหาร

วันที่14 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการบริหาร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ วันที่ 2021-07-27 14:24:13

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ได้ลงพื้นที่จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ม.1ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ ณ ที่ศาลาประชาคม ม1

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ วันที่ 2021-07-27 14:17:44

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ได้ลงพื้นที่จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ICS

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ วันที่ 2021-07-27 14:12:16

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ วันที่ 2021-07-27 14:02:50

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ

ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ได้ลงพื้นที่จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ICS

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ วันที่ 2021-07-27 11:16:43

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ได้ลงพื้นที่จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ICS ภายใต้

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ วันที่ 2021-07-06 11:09:05

อ่านต่อ...

การสื่อสาร / องค์ความรู้เรื่องข้าว