ข่าวสารและกิจกรรม


Sample project image

ดำเนินกิจกรรมอบรมส่งเสริมการเกษตรการทำนาแบบแปลงใหญ่

ดำเนินกิจกรรมอบรมส่งเสริมการเกษตรการทำนาแบบแปลงใหญ่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ วันที่ 2023-01-10 10:57:10

อ่านต่อ...
Sample project image

อบรมส่งเสริมการเกษตรการทำนาแบบแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566

อบรมส่งเสริมการเกษตรการทำนาแบบแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ วันที่ 2023-01-10 10:46:30

อ่านต่อ...
Sample project image

ดำเนินกิจกรรมอบรมส่งเสริมการเกษตรการทำนาแบบแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566

ดำเนินกิจกรรมอบรมส่งเสริมการเกษตรการทำนาแบบแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ วันที่ 2023-01-10 10:13:38

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการทำนาแบบแปลงใหญ่ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566

ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการทำนาแบบแปลงใหญ่ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๖

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ วันที่ 2023-01-09 11:30:23

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ ข้าวขอนแก่น ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ วันที่ 2023-01-09 10:59:00

อ่านต่อ...
Sample project image

นายกิจติพงษ์ เพ็งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ มอบหมายให้นายกิระศักดิ์ เสนานนท์ เจ้าหน้าที่การเกษตร เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำจังหวัดเลย

นายกิจติพงษ์ เพ็งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ มอบหมายให้นายกิระศักดิ์ เสนานนท์ เจ้าหน้าที่การเกษตร เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำจังหวัดเลย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ วันที่ 2023-01-06 15:30:41

อ่านต่อ...
Sample project image

นายอำนวย พงษ์พนัส เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการทำนาแบบแปลงใหญ่

นายอำนวย พงษ์พนัส เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการทำนาแบบแปลงใหญ่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ วันที่ 2023-01-06 14:34:43

อ่านต่อ...
Sample project image

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 นายกิระศักดิ์ เสนานนท์ เจ้าหน้าที่การเกษตร ได้ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 นายกิระศักดิ์ เสนานนท์ เจ้าหน้าที่การเกษตร ได้ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ วันที่ 2023-01-06 14:17:52

อ่านต่อ...

การสื่อสาร / องค์ความรู้เรื่องข้าว