ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

รายละเอียด