ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
(โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่) รายละเอียด