รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560  รายละเอียด