Display # 
Title Author Hits
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรคเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 147
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 114
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 179
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 462
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 378
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 426
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรโครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 361
รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยการเกษตร โครงการข้าวอินทรีย์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 673
รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยการเกษตร โครงการระบบนาแปลงใหญ่ Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 1123