Display # 
Title Author Hits
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 276
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 184
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 217
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรโครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 201
รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยการเกษตร โครงการข้าวอินทรีย์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 322
รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยการเกษตร โครงการระบบนาแปลงใหญ่ Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 778