Display # 
Title Author Hits
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง CAPE SEAL ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 88
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(เครื่องวัดศักย์ของน้ำในใบพืช) ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 106
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(เครื่องวัดศักย์ของน้ำในใบพืช) Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 88
สัญญาจัดซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 111
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 103
เอกสารสอบราคาซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 115
คุณลักษณะเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 209
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว) Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 103
สัญญาจัดซื้อเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกแห้งติดรถไถเดินตาม ชนิดใบผานเปิดร่อง ขนาด 4 แถว Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 128
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกแห้งติดรถไถเดินตาม ชนิดใบผานเปิดร่อง ขนาด 4 แถว) Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 140