ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่อง จำหน่ายเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพฤดูปลูกนาปี 2560/2561 โดยวิธีขายทอดตลาด

รายละเอียดเพิ่มเติม