ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ)