ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง CAPE SEAL ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง CAPE SEAL ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์