ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพฤดูนาปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพฤดูนาปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙