Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 16
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 16
ประกาศประกศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่องจำหน่ายเมล็ดข้าวเปลือกจากการทดลองและเมล็ดข้าวพันธุ์เสื่อมสภาพฤดูนาปี 2558/2559 Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง CAPE SEAL ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องวัดศักย์ของน้ำในใบพืช) ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 58
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง CAPE SEAL ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 74
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง CAPE SEAL ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 50
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(เครื่องวัดศักย์ของน้ำในใบพืช) ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 73
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(เครื่องวัดศักย์ของน้ำในใบพืช) Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 58
สัญญาจัดซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 89