สถานที่ตั้งและติดต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ (Chum Phae Rice Research Center) 
   
            95  หมู่1  ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  40130  

                              โทรศัพท์/โทรสาร :043311155

Untitled 1