Display # 
Title Author Hits
ราคากลาง เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 95
ราคากลาง จ้างเหมาดำเนินงานวิจัย (ข้าวพันธุ์ผสมชั่วที่ 5 จำนวน 180 ตัวอย่าง) ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 85
ราคากลางจ้างเหมาวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทั้งหมด,ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และ FRAP ฤดูนาปรัง 2560 Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 90
ราคากลางจ้างเหมาวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทั้งหมด,ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และ FRAP ฤดูนาปี 2559 Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 196
ราคากลาง เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกแห้ง ติดรถไถเดินตาม ขนาด 4 แถว Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 116
ราคากลาง เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 107
ราคากลางเครื่องหยอดข้าวเปลือกแห้งติดรถแทรกเตอร์ ขนาด 8 แถว Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 273