ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

K01 

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 นายสำเร็จ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ พร้อมด้วย ข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมแสดงผลงานภาคนิทรรศการข้าวพันธุ์ กข69 (ทับทิมชุมแพ) และนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการข้าว ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ "งานวิจัยข้าวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครK01