จัดนิทรรศการ มหกรที่รมวิจัยแห่งชาติ 2559

 

ร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2559

13935051 10206660122996972 3897237893367273992 n

13935051 10206660122996972 3897237893367273992 npage1

     เมื่อระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2559 นายรณชัย ช่างศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวสุพัฒนา บุรีรัตน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนางสาวธัญวราภรณ์ ปรุงฆ้อง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และ นายสันติภาพ ทองอุ่น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมงานจากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน ภาคนิทรรศการ มหกรที่รมวิจัยแห่งชาติ 2559 และทรงเสด็จชมนิทรรศการผลงานวิจัย ข้าวเหนียวพันธุ์ กข22 ข้าวเจ้าพันธุ์ กข69 (ทับทิมชุมแพ) และ ข้าวท้องไข่ ทางศูนย์วิจัยข้าวชุมแพได้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว อาทิ เช่น มากิซูชิจากข้าวกล้อง กข69 (ทับทิมชุมแพ) ข้าวตังจากข้าวทับทิมชุมแพ
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร