Black Ribbon

 

megaphoneข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพฤดูนาปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙

Read more

  ร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2559

Read more

  ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read more

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

Read more