megaphoneข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

แผ่นพับเอกสารพันธุ์ข้าว กข69 (ทับทิมชุมแพ)

Read more

  ร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2559

Read more

  ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read more

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

Read more